Lưu trữ Danh mục: Tấm bìa amiang, gioăng amiang, không amiang

Gioăng gasket teflon ptfe bích JIS 5k, 10k, 16k, 20k, 30k

Gioăng gasket teflon ptfe bích JIS 5k, 10k, 16k, 20k, 30k được sử dụng trong [...]

Ron gasket amiang, không amiang bích JIS 5k, 10k, 16k, 20k, 30k

Ron gasket amiang, không amiang bích JIS 5k, 10k, 16k, 20k, 30k có đặc tính [...]

Ron amiang gasket chịu hóa chất axit

Ron amiang gasket chịu hóa chất axit được cắt ra từ bìa amiang CJ-29 được [...]

Bìa amiang ấn độ CJ 9, CJ 23, CJ 25, CJ 27, CJ 29

Bìa amiang ấn độ CJ 9, CJ 23, CJ 25, CJ 27, CJ 29 là [...]

Bìa amiang cao áp có lõi thép ở giữa

Tấm bìa không amiang HNA200, được cấu tạo bởi vật liệu Rabid, NBR và phụ [...]

Gioăng gasket bìa amiang theo tiêu chuẩn JIS, DIN, ANS

Tấm bìa không amiang HNA200, được cấu tạo bởi vật liệu Rabid, NBR và phụ [...]

Bìa amiang cách nhiệt, chịu dầu, chịu nhiệt

Tấm bìa không amiang HNA200, được cấu tạo bởi vật liệu Rabid, NBR và phụ [...]

Ron không amiang chịu nhiệt, chịu áp Gasket Teadit Na-1005

Ron không amiang chịu nhiệt, chịu áp Gasket Teadit Na-1005 được gia công từ tấm [...]

Tấm bìa không amiang chịu áp suất cao HNA100, HNA200

Tấm bìa không amiang HNA200, được cấu tạo bởi vật liệu Rabid, NBR và phụ [...]

Ron không amiang chịu áp suất cao 100kg/cm2

Ron không amiang chịu áp suất cao 100kg/cm2 được gia công từ tấm bìa không [...]