Gioăng oring tròn dày 1mm, 1,5mm, 2mm, 2,5mm, 3mm, 3,5mm, 4mm, 4,5mm 5mm 5,5mm, 6mm 6,5mm, 7mm 7,5mm, 8mm, 10mm

280,000

Cung cấp gioăng oring tròn dày 1mm, 1,5mm, 2mm, 2,5mm 3mm 3,5mm, 4mm, 4,5mm 5mm 5,5mm, 6mm 6,5mm, 7mm 7,5mm, 8mm, 10mm được làm từ vật liệu chịu dầu, chịu nhiệt, chịu hóa chất như: NBR, silicone, epdm, Viton FKM. Và nhiều kích thước oring tròn lẻ như 1,2 1,4 1,6… dùng để sửa chữa, làm kín khí, đệm chắn dầu mỡ, ngăn chặn nước rò rì… Kích thước oring tròn có nhiều loại để phục vụ cho các loại máy móc khác nhau. Gioăng oring có nhiều tiêu chuẩn kích thước khác nhau nhưng chủ yếu là tiêu chuẩn mỹ AS568 và tiêu chuẩn nhật JIS.