Dẫn hướng phíp phenolic WR 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 tới 360

Cung cấp dẫn hướng phíp phenolic 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 tới 360. Dùng để hỗ trợ, dẫn hướng piston và cần piston trong hệ thống gioăng phớt xi lanh thủy lực. Phíp phenolic được làm tự sợi vải tổng hợp, có tính năng chịu mài mòn, chịu nhiệt từ -60 tới 120 độ C, chịu được dầu và nhiều hóa chất, chất lỏng trong hệ thống thủy lực.

Mô tả

Cung cấp dẫn hướng phíp phenolic 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 tới 360. Dùng để hỗ trợ, dẫn hướng piston và cần piston trong hệ thống gioăng phớt xi lanh thủy lực. Phíp phenolic được làm tự sợi vải tổng hợp, có tính năng chịu mài mòn, chịu nhiệt từ -60 tới 120 độ C, chịu được dầu và nhiều hóa chất, chất lỏng trong hệ thống thủy lực.

Thông tin bạc dẫn hướng Piston

Vật liệu Phíp vải phenolicNhựa ptfe chịu mài mòn.
Hình dạng vòng dẫn hướng Hình dẹt cắt chéo.
Kích thước Nhiều loại kích thước, cắt lẻ theo yêu cầu.
Chịu nhiệt từ -60 độ C tới 250 độ C, phụ thuộc nguyên liệu làm vòng bạc dẫn hướng
Màu sắc Trắng, đen, đỏ, vàng, xanh…
Đặc tính vật liệu Chịu nhiệt, chịu dầu, làm kín, đàn hồi, chịu hóa chất…
Quy cách đóng gói Đóng gói theo túi hoặc theo mét dài
Thông tin bạc dẫn hướng Piston

Kích thước phíp dẫn hướng WR

DẪN HƯỚNG GỖ PHÍP WR Dẫn hướng phíp WR cột 2
WR 22*18*9 WR 120*114*16
WR 35*31*15 WR 120*114*20
WR 40*35*5.5 WR 120*114*22
WR 40*35*9.5 WR 120*114*23.5
WR 40*35*10 WR 120*114*25
WR 40*35*12.5 WR 120*114*30
WR 40*35*15 WR 120*114*35
WR 40*36*15 WR 120*114*40
WR 40*39*10 WR 120*115*8
WR 45*39*10 WR 120*115*9.5
WR 45*39*12 WR 120*115*12.5
WR 45*39*12.5 WR 120*115*15
WR 45*39*15 WR 120*115*20
WR 45*40*5.5 WR 124*120*20
WR 45*40*9.5 WR 125*115*15
WR 45*40*15 WR 125*117*15
WR 50*43*8 WR 125*118*9.5
WR 50*44*10 WR 125*118*15
WR 50*44*15 WR 125*119*9.5
WR 50*45*5.5 WR 125*119*15
WR 50*45*8 WR 125*119*16
WR 50*45*9.5 WR 125*119*25
WR 50*45*12 WR 125*119*40
WR 50*45*15 WR 125*120*8
WR 50*46*15 WR 125*120*9.5
WR 55*46*15 WR 125*120*15
WR 55*50*5.5 WR 125*120*20
WR 55*50*9.5 WR 125*120*25
WR 55*50*15 WR 127*120*32
WR 55*50*20 WR 130*120*9.5
WR 55*51*15 WR 130*120*15
WR 60*54*15 WR 130*122*15
WR 60*55*5.5 WR 130*123*9.5
WR 60*55*6 WR 130*123*15
WR 60*55*9.5 WR 130*123*30
WR 60*55*15 WR 130*124*9.5
WR 60*55*20 WR 130*124*16
WR 60*56*15 WR 130*124*20
WR 63*58*5.5 WR 130*124*25
WR 65*60*9.5 WR 130*124*27
WR 65*60*15 WR 130*124*40
WR 65*60*20 WR 130*125*8
WR 70*64*15 WR 130*125*9.5
WR 70*64*20 WR 130*125*15
WR 70*64*25 WR 130*125*20
WR 70*65*5.5 WR 130*125*25
WR 70*65*6.1 WR 130*125*30
WR 70*65*8 WR 135*125*9.5
WR 70*65*9.5 WR 135*125*15
WR 70*65*10 WR 135*128*9.5
WR 70*65*15 WR 135*128*15
WR 70*65*20 WR 135*128*25
WR 70*65*25 WR 135*129*25
WR 70*66*15 WR 135*129*40
WR 75*65*8 WR 135*130*8
WR 75*69*15 WR 135*130*9.5
WR 75*69*25 WR 135*130*15
WR 75*70*5.5 WR 138*133*23.5
WR 75*70*6.1 WR 140*128*9.5
WR 75*70*8 WR 140*128*12.5
WR 75*70*9.5 WR 140*128*17.5
WR 75*70*10 WR 140*132*15
WR 75*70*12.5 WR 140*132*22
WR 75*70*15 WR 140*133*9.5
WR 75*70*20 WR 140*133*20
WR 75*70*25 WR 140*133*30
WR 75*71*15 WR 140*133*35
WR 80*72*15 WR 140*133*40
WR 80*74*15 WR 140*134*17.5
WR 80*74*9.5 WR 140*134*20
WR 80*74*20 WR 140*134*25
WR 80*74*25 WR 140*134*40
WR 80*74*30 WR 140*135*8
WR 80*75*5.5 WR 140*135*9.5
WR 80*75*9.5 WR 140*135*15
WR 80*75*12.5 WR 140*135*20
WR 80*75*15 WR 145*133*12.5
WR 80*75*20 WR 145*138*9.5
WR 80*75*25 WR 145*138*15
WR 80*76*15 WR 145*138*20
WR 85*77*15 WR 145*139*25
WR 85*79*15 WR 145*139*40
WR 85*79*25 WR 145*140*7.9
WR 85*80*5.5 WR 145*140*9.5
WR 85*80*6.1 WR 145*140*15
WR 85*80*8 WR 150*138*12.5
WR 85*80*9.5 WR 150*138*17.5
WR 85*80*12.5 WR 150*143*15
WR 85*80*15 WR 150*143*17.5
WR 85*80*20 WR 150*143*20
WR 90*80*8 WR 150*143*21
WR 90*81*9.5 WR 150*143*22
WR 90*81*12.5 WR 150*143*30
WR 90*82*15 WR 150*143*35
WR 90*84*9.5 WR 150*143*40
WR 90*84*12 WR 150*143*45
WR 90*84*12.5 WR 150*144*15
WR 90*84*15 WR 150*144*25
WR 90*84*20 WR 150*144*40
WR 90*84*25 WR 150*145*7.9
WR 90*84*30 WR 150*145*9.5
WR 90*85*5.5 WR 150*145*15
WR 90*85*6.1 WR 152*145*16
WR 90*85*8 WR 155*149*25
WR 90*85*9.7 WR 160*148*15
WR 90*85*12.5 WR 160*148*20
WR 90*85*15 WR 160*153*15
WR 90*85*20 WR 160*153*20
WR 90*85*30 WR 160*153*25
WR 90*85*9.5 WR 160*153*30
WR 95*80*8 WR 160*153*35
WR 95*84*20 WR 160*153*40
WR 95*86*9.5 WR 160*153*45
WR 95*86*10 WR 160*154*15
WR 95*86*12.5 WR 160*154*25
WR 95*86*20 WR 160*154*40
WR 95*87*15 WR 160*155*7.9
WR 95*89*9.5 WR 160*155*9.5
WR 95*89*12.5 WR 160*155*15
WR 95*89*15 WR 160*155*30
WR 95*89*20 WR 160*156*20
WR 95*89*25 WR 165*157*15
WR 95*90*6.1 WR 165*157*25
WR 95*90*7.9 WR 165*158*15
WR 95*90*9.5 WR 165*159*25
WR 95*90*12.5 WR 165*159*30
WR 95*90*15 WR 165*159*40
WR 100*91*9.5 WR 165*160*9.5
WR 100*91*12.5 WR 165*160*30
WR 100*92*15 168.8*160.8*8.8
WR 100*94*6.1 WR 170*158*20
WR 100*94*12 WR 170*162*9.5
WR 100*94*12.5 WR 170*162*25
WR 100*94*15 WR 170*162*15
WR 100*94*20 WR 170*162*45
WR 100*94*22 WR 170*162*50
WR 100*94*25 WR 170*163*9.5
WR 100*94*30 WR 170*163*40
WR 100*95*5.5 WR 170*164*9.5
WR 100*95*6.1 WR 170*164*25
WR 100*95*6.5 WR 170*164*40
WR 100*95*7.9 WR 170*165*9.5
WR 100*95*8 WR 170*165*15
WR 100*95*9.5 WR 170*166*20
WR 100*95*9.7 WR 175*167*15
WR 100*95*12.5 WR 175*168*15
WR 100*95*15 WR 175*168*25
WR 105*96*9.5 WR 175*169*40
WR 105*96*12.5 WR 175*170*15
WR 105*97*15 WR 180*172*20
WR 105*99*12 WR 180*168*22.5
WR 105*99*15 WR 180*172*22
WR 105*99*25 WR 180*172*22.5
WR 105*100*6.1 WR 180*172*40
WR 105*100*8 WR 180*172*45
WR 105*100*9.5 WR 180*173*30
WR 105*100*12.5 WR 180*174*15
WR 105*100*15 WR 180*174*40
WR 108*103*20 WR 180*175*9.5
WR 108*104*20 WR 180*175*15
WR 110*101*12.5 WR 185*173*15
WR 110*101*9.5 WR 185*173*22.5
WR 110*101*15 WR 185*178*15
WR 110*102*15 WR 186*180*25
WR 110*104*6.1 WR 190*182*15
WR 110*104*12.5 WR 190*182*20
WR 110*104*15 WR 190*182*22.5
WR 110*104*20 WR 190*182*45
WR 110*104*22 WR 190*184*15
WR 110*104*22.5 WR 190*184*20
WR 110*104*25 WR 190*185*15
WR 110*104*30 WR 190*185*25
WR 110*104*40 WR 200*188*22.5
WR 110*105*6.1 WR 200*192*22
WR 110*105*7.9 WR 200*192*45
WR 110*105*9.5 WR 200*195*9.5
WR 110*105*12.5 WR 200*195*15
WR 110*105*15 WR 200*195*20
WR 110*105*25 WR 215*209*19
WR 115*106*9.5 WR 215*209*20
WR 115*106*12.5 WR 220*212*25
WR 115*106*15 WR 225*213*25
WR 115*107*15 WR 225*217*25
WR 115*109*15 WR 225*217*45
WR 115*109*25 WR 225*217*50
WR 115*109*40 WR 225*219*20
WR 115*110*6.1 WR 260*253*22
WR 115*110*8 WR 360*354*30
WR 115*110*9.5 WR- U CARBON 260
WR 115*110*12.5 WR (DEN) 110*105*20
WR 115*110*15 WR (DEN) 110*105*25
WR 120*110*15 WR (DEN) 115*110*30
WR 120*111*9.5 WR (DEN) 130*124*40
WR 120*111*9.7 WR (DEN) 140*135*25
WR 120*111*15 WR (DEN) 280*286*40
WR 120*112*15 WR 280*292*35/15
WR 120*113*30 (DEN) 280*300*10/18
WR 120*114*6.1 (DEN) 290*278*35
WR 120*114*9.5 (DEN) 360*354*30
WR 120*114*15 WR 35*30*9.7
  (DEN) 140*150*25.5/8.5
  (DEN) 159*154*14.7
  (DEN) 160*155*30
  (DEN) 180*174*20
  (DEN) 190*200*20.3/5.5
Kích thước dẫn hướng phíp WR

Thời gian giao hàng bạc dẫn hướng, vòng dẫn hướng phíp wear ring

Giao hàng ngay trong ngày với các loại phíp dẫn hướng WR, dẫn hướng RYT, dẫn hướng PTFE. Nếu cần thêm các chi tiết phụ tùng khác liên quan tới gioăng phớt thủy lực, gioăng phớt khí nén quý khách vui lòng liên hệ để nhận báo giá và giao hàng.

 

5/5 (1 Review)

Thông tin bổ sung

Kích thước 1000 × 1000 × 1 mm
Màu sản phẩm

, ,

Độ cứng

, ,

Vật liệu

,

Kích thước

Vận chuyển

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HIỂN DANH
VPGD : Tòa nhà Tabudec Plaza, số 16, phan trọng tuệ, tả thanh oai, thanh trì, Hà nội.
Kho hàng tại TPHCM: số 40, Đường Cửu Long, quận 10, Tp HCM
Mã số thuế : 0108465113
0969285800 - Ms Luân | 0936038400 - Ms Mai
Email : congtyhiendanh@hiendanh.com
Website: https://hiendanh.com/