Long đền dầu 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 30 (Bonded Seal)

Chúng tôi cung cấp các loại long đền dầu (Bonded Seal) đường kính 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 30 được sử dụng ở các vị trí lắp đặt ốc bu lông để tránh rò rỉ dầu, bịt kín các kết nối bắt vít và các bộ phận lắp ráp trong tất cả các ứng dụng công nghiệp. Ví dụ: Kết nối đường ống, khớp nối, hệ thống phanh

Mã: Phot-ben-UN-Dingzing-02-1 Danh mục: Từ khóa: