Nhựa tấm teflon dày 1 ly, 2 ly, 3 ly, 4 ly, 5 ly

280,000

Cung cấp nhựa tấm teflon ptfe dày từ 1 ly, 2 ly, 3 ly, 4 ly, 5 ly dùng để trải sàn, trải bàn làm việc hoặc gia công thành sản phẩm thông dụng như: tấm đệm, vòng đệm teflon, gioăng nhựa teflon ptfe, khớp nối, bạc nhựa, căn nhựa vòng đệm ở các vị trí yêu cầu chịu nhiệt, chịu hóa chất.