Gioăng cao su chặn cửa, chắn bụi, ngăn nước

35,00040,000

Gioăng cao su chặn cửa, chắn bụi, ngăn nước mục đích giống như tên, gioăng được lắp ở dưới đáy của cánh cửa. Gioăng chặn cửa có 2 loại chính: cao su kết hợp dùng keo dán trực tiếp vào cửa và cao su kết hợp thanh nhôm rồi và keo dán 3M. Gioăng chặn cửa còn có ưu điểm: giảm tiếng ồn, ngăn côn trùng kiến, gián