Featured Products

Featured Categories

Latest news

Vòng silicone chặn bi sàng rung

Vong silicone hay gọi là vành silicone dùng để chặn bi cao su silicone trên [...]

Gioăng gasket teflon ptfe bích JIS 5k, 10k, 16k, 20k, 30k

Gioăng gasket teflon ptfe bích JIS 5k, 10k, 16k, 20k, 30k được sử dụng trong [...]

Ron gasket amiang, không amiang bích JIS 5k, 10k, 16k, 20k, 30k

Ron gasket amiang, không amiang bích JIS 5k, 10k, 16k, 20k, 30k có đặc tính [...]

Ron amiang gasket chịu hóa chất axit

Ron amiang gasket chịu hóa chất axit được cắt ra từ bìa amiang CJ-29 được [...]

Bìa amiang ấn độ CJ 9, CJ 23, CJ 25, CJ 27, CJ 29

Bìa amiang ấn độ CJ 9, CJ 23, CJ 25, CJ 27, CJ 29 là [...]

Bìa amiang cao áp có lõi thép ở giữa

Tấm bìa không amiang HNA200, được cấu tạo bởi vật liệu Rabid, NBR và phụ [...]

Gioăng gasket bìa amiang theo tiêu chuẩn JIS, DIN, ANS

Tấm bìa không amiang HNA200, được cấu tạo bởi vật liệu Rabid, NBR và phụ [...]

Ống dẫn khí nén PU

Ống dẫn khí nén PU (Polyurethane) là một loại ống dẫn khí nén được làm [...]

Follow on instagram

No images found.