Posts Tagged thủy điện

Gioăng chữ P, P20, P30, P40, P50, P60

Gioăng cao su thủy điện P40

Gioăng cao su chữ P là loại gioăng dùng trong thủy điện, dùng để chèn vào các khe co giãn, khe bê tông với mục đích chống thấm và đảm bảo hệ số giãn nở an toàn của bê tông. Kích thước phổ thông của gioăng cao su thủy điện chữ P là P20, P30, P40, P50, P60.

[read_more text="Chi tiết" title="Chi tiết" url="https://hiendanh.com/gioang-chu-p-p20-p30-p40-p50-p60/" align="left"]
[divider_top]

Gioăng cao su thủy điện (gioăng chữ P)

Gioăng cao su thủy điện P40

Gioăng cao su thủy điện (gioăng chữ P) có hình dạng giống chữ P, dùng để chèn vào các khe co giãn, khe bê tông với mục đích chống thấm và đảm bảo hệ số giãn nở an toàn của bê tông. Kích thước phổ thông của gioăng cao su thủy điện chữ P là P20, P30, P40, P50, P60.

[read_more text="Chi tiết" title="Chi tiết" url="https://hiendanh.com/gioang-cao-su-thuy-dien-gioang-chu-p/" align="left"]
[divider_top] [divider_top]