Posts Tagged phớt bơm

Sửa chữa, thay thế phớt bơm

Sửa chữa thay thế phớt bơm nước

Chúng tôi cung cấp các loại phớt bơm chính hãng và có thể đúc khuôn phục hồi các loại phớt bơm đã không còn hàng trên thị trường. Nhận sửa chữa, thay thế các loại phớt bơm, phớt mặt chà, phớt làm kín

[read_more text="Chi tiết" title="Chi tiết" url="https://hiendanh.com/sua-chua-thay-the-phot-bom/" align="left"]
[divider_top]

Phớt gioăng làm kín

Phớt bơm chịu nhiệt chịu hóa chất viton ffkm

Phớt và gioăng dùng để làm kín cổ trục, xy lanh, máy bơm…. Nếu không có phớt, gioăng làm kín các máy móc không thể hoạt động được. Do phớt và gioăng đóng vai trò giảm xóc, giảm chấn động, là phần kết nối các chi tiết cơ khí với nhau.

[read_more text="Chi tiết" title="Chi tiết" url="https://hiendanh.com/phot-gioang-lam-kin/" align="left"]
[divider_top]

Phớt bơm chịu hóa chất

Phớt bơm chịu nhiệt chịu hóa chất viton ffkm

Phớt bơm là một bộ phận quan trọng của máy bơm, có tác dụng làm kín trục và thân bơm khi máy bơm vận hành. Phớt có khả năng làm kín cao gần như tuyệt đối và được ứng dụng vào các loại bơm, máy trộn, thiết bị cần làm kín có trục xoay tròn

[read_more text="Chi tiết" title="Chi tiết" url="https://hiendanh.com/phot-bom-chiu-hoa-chat/" align="left"]
[divider_top]

Phớt bơm

Phớt máy bơm nước ebara

Phớt bơm là một bộ phận quan trọng của máy bơm, có tác dụng làm kín trục và thân bơm khi máy bơm vận hành. Phớt có khả năng làm kín cao gần như tuyệt đối và được ứng dụng vào các loại bơm, máy trộn, thiết bị cần làm kín có trục xoay tròn

[read_more text="Chi tiết" title="Chi tiết" url="https://hiendanh.com/phot-bom/" align="left"]
[divider_top]